Στις 15 και 16 Νοεμβρίου 2017 η εταιρεία ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΕ πιστοποιήθηκε για ακόμη μια φορά στην κατασκευή πυράντοχων συστημάτων αλουμινιου SCHUECO ADS 80 FR 30