ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η στιβαρότητα στην κατασκευή των συστημάτων Schüco ADS 90.SI και ADS 75.SI πλαισιώνεται από τους βαρέως τύπου μεντεσέδες, τους πίρους αντιδιάρρηξης, την κλειδαριά πολλαπλών σημείων ασφάλισης, το εξωτερικό φύλλο αλουμινίου πάχους 3mm, και τα προαιρετικά επιπρόσθετα συστήματα ηλεκτρονικού ελέγχου και απομακρυσμένης επόπτευσης και πρόσβασης με τη χρήση αναγνώρισης δακτυλικού αποτυπώματος, ή την πληκτρολόγηση κωδικού. Ακόμη και στην επιλογή προφίλ με προσθήκη γυαλιού, η δυνατότητα εφαρμογής Triplex υαλοπινάκων 4 + 4 mm επιτυγχάνει επίπεδα ασφάλειας έως και WK3.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ WK2
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ 3mm
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ
ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ Τριπλοί, τετραπλοί, Triplex 4+4