Εφαρμογή σε Έργο :

Description :

Η ιδανική λύση για κιβωτοειδείς κατασκευές με βάθος διατομής 65 mm:

• Καλή θερμομόνωση σε βάθος διατομής 65 mm
(πλάτος όψης 89 mm)
• Πολύ λεπτές όψεις από 67 mm χάρη στα μη ορατά πηχάκια τζαμιού
• Εκτενής γκάμα προφίλ με πλάτη όψης κολώνας ως 44 mm,
μπινί και καϊτια
• Ευελιξία στη χρωματική διαμόρφωση με διαφορετικά χρώματα εσωτερικά και εξωτερικά

Επιπλέον χαρακτηριστικά:

• Uf: 2,0 έως 2,5
• Rw: 44 dB
• Υδατοστεγανότητα: έως 9Α
• Αεροπερατότητα: 4
• Κατηγορία ασφαλείας: WK3
• Ανεμοπίεση: έως C5 / B5
• Μέγιστο πάχος τζαμιού: έως 34 mm
• Μέγιστο βάρος φύλλου:έως 160 kg

Τομή

Ανοιγόμενο

Ανακλινόμενο

Ανακλινόμενος Φεγγίτης