Οι πόρτες μεγάλου μεγέθους από το σύστημα θυρών ADS HD (Heavy Duty – Βαρέος τύπου) της Schüco μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εντυπωσιακό χαρακτηριστικό. Προσδίδουν συγκεκριμένο χαρακτήρα σε κάθε κτίριο. Ιδιαίτερα όσον αφορά τα δημόσια κτίρια, τα συστήματα θυρών της Schüco παρέχουν μεγάλο πλάτος ανοίγματος και ανθεκτικότητα, στις περιπτώσεις έντονης χρήσης.

  • Δυνατότητα ενσωμάτωσης σε συστήματα προσόψεων της Schüco
  • Χρήση με τα συστήματα της σειράς AWS της Schüco
  • Χρήση πανομοιότυπων εξαρτημάτων για διαφορετικό βασικό βάθος, με σκοπό την ελάττωση του αριθμού εξαρτημάτων και την απλοποίηση της διαχείρισης και της αποθήκευσης
  • Επιλογή εξαρτημάτων, ειδικά προσαρμοσμένων σε μεμονωμένα συστήματα
  • Ρυθμιζόμενο κατωκάσι