• Μέγιστη διάσταση πόρτας έως: 1400×3000 mm, με δυνατότητα προσαρμογής
  • Επίπεδο ασφαλείας: WK2
  • Βάθος προφίλ: 77 mm
  • Τρία λάστιχα στεγάνωσης EPDM
  • Μόνωση στα προφίλ
  • Μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος ανά φύλλο 200 Kg
  • Κλειδαριά 5 σημείων
  • Μεντεσές Εξωτερικός, ανοδίωση με standard ένα πίρο ανά μεντεσέ
  • Εσωτερική χειρολαβή, ανοδίωση
  • Τρίπλεξ τζάμια 4+4 mm μέσα και έξω
  • Φύλλο αλ/νίου 3mm έξω / 2mm μέσα

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ  0,87 W/(m²K)

Μηχανισμοί :

75 SI 3