Πυράντοχα

Πόρτα Schüco ADS 80 FR 60

60 λεπτά πυραντίσταση Η κατασκευή πόρτας και χωρίσματος για πολλαπλές εφαρμογές, δοκιμασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1364 / 1634) και τα Γερμανικά πρότυπα (DIN 4102), πληροί όλες τις προδιαγραφές των κατηγοριών πυραντίστασης EI60 (T60 / F60) Το σύστημα βασίζεται σε υψηλής σταθερότητας [...]

Πόρτα Schüco ADS 80 FR 30

30 λεπτά πυραντίσταση Η κατασκευή πόρτας και χωρίσματος για πολλαπλές εφαρμογές, δοκιμασμένη σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα (EN 1364 / 1634) και τα Γερμανικά πρότυπα (DIN 4102), πληροί όλες τις προδιαγραφές των κατηγοριών πυραντίστασης EI30 (T30 / F30) και EW30 (G30) Το σύστημα βασίζεται [...]

Υαλοπέτασμα Schüco FW 50 BF

30 λεπτά πυραντίσταση Οι πυράντοχες προσόψεις πολλαπλών χρήσεων FW 50+ BF και FW 60+ BF είναι συμβατές με όλες τις κατακόρυφες προσόψεις και φεγγίτες κατηγορίας πυρασφάλειας F30 και G30. Το πανομοιότυπο εσωτερικό και εξωτερικό πλάτος επιφανειών επιτρέπει σε αυτές τις προσόψεις να συνδυάζονται χωρίς κανένα πρόβλημα με τα τυπικά [...]

2022-06-05T16:22:27+02:00
Go to Top