Η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επαγγελματικές – βιομηχανικές στέγες είναι μια μορφή επένδυσης η οποία προσφέρει στις επιχειρήσεις εγγυημένο ετήσιο εισόδημα ενισχύοντας ταυτόχρονα το περιβαλλοντικό τους προφίλ. Το χαρακτηριστικό αυτό γνώρισμα αναβαθμίζει το επενδυτικό εγχείρημα των φωτοβολταικών συστημάτων σε βιομηχανικές στέγες, αφού συνδυάζει τα άμεσα οικονομικά οφέλη που απορρέουν από την επένδυση με την πράσινη ομπρέλα προστασίας του πλανήτη.

Το πρόγραμμα αφορά επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους και η εγκατάσταση γίνεται άμεσα αφού η καινοτομία του προγράμματος αυτού σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι δεν αποτελεί βασική προϋπόθεση η άδεια παραγωγής καθώς και η περιβαλλοντική αδειοδότηση για συστήματα στεγών έως και 1MWp. Επιπλέον δεν προκύπτει ανάγκη κυριότητας του χώρου αλλά στην επένδυση μπορεί να προχωρήσει και ο ενοικιαστής του χώρου αρκεί το ενοικιαστήριο να υπερβαίνει τον χρόνο του συμβολαίου της σύμβασης με την ΔΕΗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τρόπους συνεργασίας…