Η ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΑΕ

έλαβε μέρος σε κλαδική έκθεση στην Γαλλία στις 4-5 Ιουνίου 2015.

Η ανταπόκριση στα προϊόντα από τους επαγγελματίες του χώρου ήταν άκρως ικανοποιητική!